Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258
v
v

Změny v rozvrhu Friday 21. 6.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8
6.B Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
7.A Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
7.B třA třA třA třA třA
8.A třA třA třA třA třA třA
9.A Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
9.C Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Andrlová Zdeňka - - .. .. ..
Dubrovský Lukáš Ht Mj - .. .. Si
Ettlerová Marie Ze Ze - - - -
Hozová Blanka - - .. - Br Vt
Jarošová Renata Hr Si - Cd Ap - - -
Jirouš David - .. ....
Kábelová Veronika .. Ht .. - .. Hm - -
Kroniková Jana .. .. Br - - - -
Kuchyňová Iva - .. - - Ji ..
Ludvíková Anna - - - .. - ..
Myšková Iva - Cd .. - -
Seifrtová Michaela .. .... .. Ze -
Strnad Pavel Br .. Sa .. Cn .. - -
Šťastná Anna Mj ..
Tůmová Kateřina .. Br Br .... ....
Zýková Šárka .. Vt Ke - Ht - - -
Fejglová Adéla - - - - - - - -
Matysová Lenka - - - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Andrlová Zdeňka
2. les., 4. les., 6. les., 1. les., 3. les.Obecný pedagogický dohled
Appelová Eva
5 supl. (Js) Aj 6.C 6.C za odpadlou
5 odpadá Hv 7.A
Brokešová Denisa
1 supl. (St) Fy 6.B F1 za odpadlou
2 supl. (Tu) Čj2 6.C (CjS6) 6.C za odpadlou
3 supl. (Tu) Nj 7.C (NBC3) 8.B za odpadlou
4 supl. (Kk) Tv 7.C (Tvd) za odpadlou
4 odpadá D 7.A
5 supl. (Ho) Tv 8.D (Tvd) za odpadlou
5 odpadá Z 6.B
před 4., 5. hod dohled D  
před 3. hod dohled 4. podlaží  
Černíková Irena
1 změna Aj 8.A (Aj5)+
před 1., 3., 4., 5. hod dohled 1. podlaží  
Černyčko Oksana
3 změna Rj 7.B (RjBC)+
5 pohotovost  
5 odpadá Ov 9.A
Dubrovský Lukáš
1. les., 5. les., 3. - 4. les., 2. les., 6. les.Obecný pedagogický dohled
Ettlerová Marie
4. les., 3. les., 5. - 6. les., 1. - 2. les.Obecný pedagogický dohled
Gabrišová Adéla
5 změna Aj 7.B (Aj3)+
6 odpadá D 9.A
před 3. hod dohled 2. podlaží  
Haltuf Jan
1 supl. (Du) 7.C přespočetná hod.
2 supl. (Kb) M 8.B 8.B za odpadlou
5 supl. (Zy) Ch 9.B Ch za odpadlou
5 odpadá Inf 8.A (Inf2)
před 5. hod dohled 4. podlaží  
Hlavatá Marie
6 pohotovost  
Hozová Blanka
2. les., 1. les., 4. les., 3. les., 5. - 6. les.Obecný pedagogický dohled
Hroudová Gabriela
1 supl. (Js) Aj 8.C (AjC) 8.B přespočetná hod.
před 4. hod dohled 2. podlaží  
Chrudimská Jana
3 supl. (My) Čj2 8.C 8.C za odpadlou
3 odpadá Čj2 7.A
4 supl. (Js) Rj 8.C (RjBC)+ 6.C za odpadlou
před 4. hod dohled 4. podlaží  
Jarošová Renata
4. les., 3. les., 2. les., 7. - 8. les., 5. - 6. les., 1. les.Obecný pedagogický dohled
Jirouš David
5 supl. (Kh) M 8.C 8.C za odpadlou
5 odpadá Inf 8.A (Inf1)
před 6. hod dohled 4. podlaží  
Kábelová Veronika
5. les., 8. les., 3. les., 2. les., 6. - 7. les., 4. les., 1. les.Obecný pedagogický dohled
Kesslerová Zlata
3 pohotovost  
Kroniková Jana
3. les., 6. - 7. les., 5. les., 4. les., 8. les., 2. les.Obecný pedagogický dohled
Majtanová Blanka
1 pohotovost  
2 pohotovost  
Myšková Iva
3. - 6. les., 2. les.Obecný pedagogický dohled
Skrbková Miroslava
2 změna Aj 9.C (Sb9)+
3 změna Nj 7.B (NBC1)+
Šintáková Miluše
2 supl. (Js) Aj 9.B (Aj3) F2 za odpadlou
2 odpadá Aj 9.C (Aj4)
6 supl. (Du) Fy 8.D 8.C přespočetná hod.
Šťastná Anna
3 supl. (St) Fy 8.B F1 za odpadlou
3 odpadá Z 9.C
1. - 2. les.Obecný pedagogický dohled
Tůmová Kateřina
2. les., 1. les., 4. - 5. les., 3. les.Obecný pedagogický dohled
Vít Jakub
2 supl. (Zy) Ch 8.C Ch za odpadlou
4 změna Tv 7.B (Tvc)+
6 spojeno (Ho) Tv 8.C (Tvd)+
6 změna Tv 8.A (Tvch)+
před 3. hod dohled Bufet  
Zýková Šárka
8. les., 2. les., 5. les., 4. les., 1. les., 7. les., 6. les., 3. les.Obecný pedagogický dohled
Zelingerová Natálie
1 supl. (Et) M 6.C 6.C přespočetná hod.
2 supl. (Et) M 8.D Vv přespočetná hod.
4 supl. (Sf) Nj 8.B (NjB) 8.B přespočetná hod.
před 1., 2. hod dohled 4. podlaží  
Fejglová Adéla
3. les., 6. les., 2. les., 7. les., 1. les., 4. les., 8. les., 5. les.Obecný pedagogický dohled
Matysová Lenka
3. - 6. les., 2. les., 1. les.Obecný pedagogický dohled
Změny v rozvrzích tříd
6.B
1 Fy F1 supluje Br (St)
5. les., 3. les., 7. les., 2. les., 6. les., 8. les., 4. les. Obecná absence třídy
6.C
1 M 6.C supluje Ze (Et)
2 Čj2 CjS6 6.C supluje Br (Tu)
5 Aj 6.C supluje Ap (Js)
7.A
4. les., 2. - 3. les., 5. les., 8. les., 6. - 7. les., 1. les. Obecná absence třídy
7.B
6. les., 4. les., 2. les., 5. les., 3. les. třídní akce
7.C
1 supluje Ht (Du)
3 Nj NBC3 8.B supluje Br (Tu)
4 Tv Tvd supluje Br (Kk)
8.A
6 Tv Tvd spojí Vt (Ho)
1. les., 3. les., 5. les., 4. les., 6. les., 2. les. třídní akce
8.B
2 M 8.B supluje Ht (Kb)
3 Fy F1 supluje Sa (St)
4 Rj RjBC 6.C supluje Cd (Js)
4 Nj NjB 8.B supluje Ze (Sf)
8.C
1 Aj AjC 8.B supluje Hr (Js)
2 Ch Ch supluje Vt (Zy)
3 Čj2 8.C supluje Cd (My)
4 Rj RjBC 6.C supluje Cd (Js)
5 M 8.C supluje Ji (Kh)
6 Tv Tvd spojí Vt (Ho)
8.D
2 M Vv supluje Ze (Et)
5 Tv Tvd supluje Br (Ho)
6 Fy 8.C supluje Si (Du)
9.A
7. les., 1. les., 4. les., 6. les., 5. les., 8. les., 2. - 3. les. Obecná absence třídy
9.B
2 Aj Aj3 F2 supluje Si (Js)
5 Ch Ch supluje Ht (Zy)
9.C
3. - 4. les., 8. les., 1. les., 5. les., 2. les., 7. les., 6. les. Obecná absence třídy
Pedagogický dohled u třídy:
6.B
Hodina: 2. - 8. les., Učitel: Kroniková Jana
7.A
Hodina: 1. - 8. les., Učitel: Kábelová Veronika
8.A
Hodina: 1. - 6. les., Učitel: Hozová Blanka