Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258
v

Změny v rozvrhu Monday 24. 6.

Nepřítomné třídy 1 2 3 4 5 6 7 8
7.C akce akce akce akce akce
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8
Kesslerová Zlata - - - St Du Hr
Kuchyňová Iva .. .. .. St ..
Majtanová Blanka - .. .. Pe Pe
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Benová Andrea
před 3. hod dohled 1. podlaží  
Dubrovský Lukáš
5 supl. (Ke) M 7.B 7.B za odpadlou
5 odpadá 7.C
Fajfr Ondřej
6 odpadá Ov 7.C
Hroudová Gabriela
6 pohotovost  
před 5. hod dohled 3. podlaží  
Jarošová Hana
před 4. hod dohled 3. podlaží  
Petr Pavel
5 spojeno (Mj) Inp 6.C (Inf1) PC3
6 spojeno (Mj) Inp 6.C (Inf1) PC3
Strnad Pavel
4 supl. (Ke) M 7.A 7.A za odpadlou
5 spojeno (Kh) Prči 8.C (Pp)
Změny v rozvrzích tříd
6.C
5 Inp Inf1 PC3 spojí Pe (Mj)
6 Inp Inf1 PC3 spojí Pe (Mj)
7.A
4 M 7.A supluje St (Ke)
7.B
5 M 7.B supluje Du (Ke)
7.C
2.-6. hod školní akce
8.C
5 Prči Pp spojí St (Kh)
6 Prči Pp odpadá (Kh)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou