Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258
v

Změny v rozvrhu Monday 23. 9.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8
Chrudimská Jana -
Kroniková Jana >>
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Andrlová Zdeňka
1 přesun << 6.A z 2. hod
2 přesun >> 6.A na 1. hod
Kroniková Jana
2 přesun << M 6.A 6.A z 1. hod
Změny v rozvrzích tříd
6.A
1 přesun << An z 2. hod
1 M přesun >> na 23.9. 2. hod
2 M 6.A přesun << Kk z 1. hod
2 přesun >> na 23.9. 1. hod
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou