Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258
v

Změny v rozvrhu Monday 21. 9.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8
Hroudová Gabriela Kh St Zy My Zy Du
Jarošová Renata Ab Ce Jr Ce Si - -
Majtanová Blanka Hm Cd Kh Kh
Skrbková Miroslava Pe Mj St .... .... - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Abertová Miluše
1 spojeno (Js) Rj 9.A (RjA) 9.C
Černíková Irena
2 spojeno (Js) Aj 6.D (Aj3)+ 6.C
4 spojeno (Js) Aj 7.B (AJ2) 85
Dubrovský Lukáš
6 supl. (Hr) Hv 8.A Hv přespočetná hod.
Gabrišová Adéla
6 pohotovost  
před 5. hod dohled 2. podlaží  
Hlavatá Marie
2 pohotovost  
3 supl. (Mj) M 7.B Ze za odpadlou
Chrudimská Jana
4 supl. (Mj) M 6.B F2 přespočetná hod.
Jarošová Hana
3 spojeno (Js) Nj 8.C (RJAC)+ 8.C
před 6. hod dohled 2. podlaží  
Kroniková Jana
před 3. hod dohled 3. podlaží  
Kuchyňová Iva
1 supl. (Hr) Čj2 8.A 8.A přespočetná hod.
5 spojeno (Mj) Inp 7.C (Inf1) PC2
6 spojeno (Mj) Inp 7.C (Inf1) PC2
Majtanová Blanka
2 supl. (Sb) Aj 6.D (Aj5)+ druž za odpadlou
Myšková Iva
4 supl. (Hr) Čj2 9.C 9.C přespočetná hod.
Petr Pavel
1 supl. (Sb) Nj 9.B (NJBC)+ druž za odpadlou
Strnad Pavel
2 supl. (Hr) Hv 9.A Hv za odpadlou
3 supl. (Sb) Nj 8.B (NJAB)+ druž za odpadlou
5 pohotovost  
před 4. hod dohled 3. podlaží  
Šintáková Miluše
5 spojeno (Js) Aj 8.C (AJC) 85
před 3. hod dohled 2. podlaží  
Zýková Šárka
1 pohotovost  
3 pohotovost  
5 supl. (Hr) Čj2 9.A 9.A přespočetná hod.
Změny v rozvrzích tříd
6.A
2 Aj Aj3 6.C spojí Ce (Js)
2 Aj Aj5 druž supluje Mj (Sb)
6.B
2 Aj Aj3 6.C spojí Ce (Js)
2 Aj Aj5 druž supluje Mj (Sb)
4 M F2 supluje Cd (Mj)
6.C
2 Aj Aj3 6.C spojí Ce (Js)
2 Aj Aj5 druž supluje Mj (Sb)
6.D
2 Aj Aj3 6.C spojí Ce (Js)
2 Aj Aj5 druž supluje Mj (Sb)
7.B
3 M Ze supluje Hm (Mj)
4 Aj AJ2 85 spojí Ce (Js)
7.C
5 Inp Inf1 PC2 spojí Kh (Mj)
6 Inp Inf1 PC2 spojí Kh (Mj)
8.A
1 Čj2 8.A supluje Kh (Hr)
3 Nj RJAC 8.C spojí Jr (Js)
3 Nj NJAB druž supluje St (Sb)
6 Hv Hv supluje Du (Hr)
8.B
3 Nj NJAB druž supluje St (Sb)
8.C
3 Nj RJAC 8.C spojí Jr (Js)
5 Aj AJC 85 spojí Si (Js)
9.A
1 Rj RjA 9.C spojí Ab (Js)
2 Hv Hv supluje St (Hr)
5 Čj2 9.A supluje Zy (Hr)
9.B
1 Nj NJBC druž supluje Pe (Sb)
9.C
1 Nj NJBC druž supluje Pe (Sb)
4 Čj2 9.C supluje My (Hr)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou