Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258
v

Změny v rozvrhu Thursday 14. 11.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8
Hroudová Gabriela Du Ka Js - Sl -
Kroniková Jana Nk
Majtanová Blanka Pe ....
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Dubrovský Lukáš
1 supl. (Hr) Čj2 8.A 8.A za odpadlou
Jarošová Renata
3 spojeno (Hr) Aj 7.C (Aj4)+ 8.C
Kvasničková Anna
2 supl. (Hr) Čj2 7.A 7.A za odpadlou
Nováček Oldřich
8 spojeno (Kk) Tv 8.A (TvdA)
Petr Pavel
5 supl. (Mj) Inp 7.A (Inf2) PC1 přespočetná hod.
Škultétyová Martina
5 supl. (Hr) Čj2 8.C 8.C za odpadlou
Změny v rozvrzích tříd
7.A
2 Čj2 7.A supluje Ka (Hr)
3 Aj Aj4 8.C spojí Js (Hr)
5 Inp Inf2 PC1 supluje Pe (Mj)
7.B
3 Aj Aj4 8.C spojí Js (Hr)
7.C
3 Aj Aj4 8.C spojí Js (Hr)
8.A
1 Čj2 8.A supluje Du (Hr)
8 Tv TvdA spojí Nk (Kk)
8.C
5 Čj2 8.C supluje Sl (Hr)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou