Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258
Class
Teacher
Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258 8.A
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:40 - 14:25
8
14:35 - 15:20
Mon 18/10
AJA1
8.A
Aj
Si
Aj5
85
Aj
Ga
An
9.B
Čj2
My
8.A
M
Kk
8.A
Ov
Cn
Ch
Ch
Zy
Tue 19/10
8.A
D
Jr
8.A
Čj2
My
8.A
M
Kk
Hv
Hv
Ce
NjAB
druž
Nj
Sb
RjA
Hv
Rj
Jr
RjCA
Hv
Rj
Jr
Tvc
Tv
Nk
TvAB
Tv
Kk
F1
Fy
St
Wed 20/10
8.A
Čj2
My
8.A
An
F1
Fy
St
AJA1
6.C
Aj
Si
Aj5
6.B
Aj
Ga
8.A
M
Kk
Ze
Z
Ce
Thu 21/10
MCj1
9.B
Čj2
My
MCj2
8.A
M
Kk
Aj5
Ze
Aj
Ga
AJA1
85
Aj
Hr
NjAB
druž
Nj
Sb
RjA
8.A
Rj
Jr
RjCA
8.A
Rj
Jr
MCj1
8.A
M
Kk
MCj2
9.B
Čj2
My
Tp
Prči
St
Pp
Prči
Kh
Tp
Prči
St
Pp
Prči
Kh
Fri 22/10
NjAB
druž
Nj
Sb
RjA
9.C
Rj
Jr
RjCA
9.A
Rj
Ce
8.A
M
Kk
Ch
Ch
Zy
6.A
D
Jr
AJA1
Vv
Aj
Si
Aj5
6.B
Aj
Ga
Tvc
Tv
Nk
TvAB
Tv
Kk
Powered by