Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258
Class
Teacher
Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258 7.B
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:40 - 14:25
8
14:35 - 15:20
Mon 29/11
9.A
Čj2
Cd
F2
M
Mj
Aj3
F2
Aj
Js
Aj5
druž
Aj
Sb
Tvd
Tv
An
Tvch
Tv
Nk
F1
Fy
Zy
Hv
Hv
Ce
Tue 30/11
F2
M
Mj
Aj3
85
Aj
Js
Aj5
druž
Aj
Sb
F2
Vv
Ab
F2
Vv
Ab
6.C
D
Ga
KAjA
85
Ajk
Si
CjA
7.C
CvCj
Sl
PGA
PC2
PGv
Du
PrgA
PC3
Prg
Pe
SHc
SHN
Nk
Wed 1/12
Aj3
9.B
Aj
Js
Aj5
druž
Aj
Sb
MČj1
9.B
Čj2
Cd
MČj2
F2
M
Mj
An
MČj2
9.B
Čj2
Cd
MČj1
F2
M
Mj
9.B
Z
Ga
Tvd
Tv
An
Tvch
Tv
Nk
Thu 2/12
F1
Fy
Zy
9.C
Čj2
Cd
9.C
D
Ga
F2
M
Mj
F2
Ov
Cn
KAB2
9.C
Ajk
Js
P10
PC1
P10
My
PGB
PC2
PGv
Du
PrgB
PC3
Prg
Pe
Fri 3/12
8.A
Čj2
Cd
F2
M
Mj
An
Aj3
F2
Aj
Js
Aj5
druž
Aj
Sb
Inf1
PC1
Inp
Mj
Pp
Prči
Kh
Inf1
PC1
Inp
Mj
Pp
Prči
Kh
Powered by