Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258
Class
Teacher
Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258 7.D
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:40 - 14:25
8
14:35 - 15:20
Mon 16/5
F2
M
Mj
8.A
D
Tb
Aj5
druž
Aj
Sb
Aj1
85
Aj
Ce
Tvd
Tv
An
Tvch
Tv
Nk
Hv
Hv
Ce
An
Tue 17/5
6.C
Čj2
Hm
Aj5
druž
Aj
Sb
Aj1
9.A
Aj
Ce
Inf1
PC1
Inp
Mj
Inf2
PC3
Inp
Pe
Inf1
PC1
Inp
Mj
Inf2
PC3
Inp
Pe
F2
M
Mj
KAjA
85
Ajk
Si
CjA
7.C
CvCj
Sl
PGA
PC2
PGv
Du
PrgA
PC3
Prg
Pe
SHc
SHN
Nk
Wed 18/5
Aj5
druž
Aj
Sb
Aj1
Ze
Aj
Ce
Ze
Fy
St
Ze
Vv
Ab
Ze
Vv
Ab
Ze
Ov
Cn
Tvd
Tv
An
Tvch
Tv
Nk
Thu 19/5
F2
M
Mj
MCj2
Čj2
Hm
MCj1
F2
M
Mj
MCj1
7.A
Čj2
Hm
MCj2
F2
M
Mj
9.A
Čj2
Hm
An
KAB2
9.C
Ajk
Js
P10
PC1
P10
My
PGB
PC2
PGv
Du
PrgB
PC3
Prg
Pe
Fri 20/5
F2
M
Mj
F1
Fy
St
9.A
Čj2
Hm
Aj5
druž
Aj
Sb
Aj1
7.C
Aj
Ce
Ze
D
Tb
Ze
Z
Ce
Powered by